Istorijat

Sada već davne 1997. godine otvorena je kompanija pod imenom „Simzor Internacional” sa pretežnom delatnošću trgovina na veliko. 2000. godine, nakon promena u vlasničkoj strukturi kompanije, dolazi do promene imena firme u „Kataduzo”, a s promenom imena izvršena je i promena pretežne delatnosti, te kompanija od tada pretežno posluje u domenu građevinarstva.

Delatnost

Naša glavna delatnost su investicije: gradnja stambeno-poslovnih objekata, rekonstrukcija i adaptacija objekata, prodaja stambeno-poslovnih objekata i izdavanje poslovnih objekata. „Kataduzo” d.o.o. se bavi pre svega investicijama u oblasti građevinarstva, ali pored ove delatnosti pružamo i usluge projektovanja, stručnog nadzora, upravljanja nekretninama, projektnog menadžmenta i konsaltinga iz oblasti tehničko-tehnoloških, pravnih i finansijskih normi u domenu građevinarstva.

Vlasnik

kompanije je g. Zoran Nešić, čovek sa vizijom. Osnovni moto g. Nešića je pružanje najbolje usluge po korektnoj ceni, uz častan odnos. Kao pouzdan partner s međunarodnim iskustvom, prilagodljiv i fleksibilan „Kataduzo” d.o.o. ima podršku iz inostranstva u vidu kompanije Bavorio kao vlasnika udela u kompaniji. Imajući sve ovo u vidu kompanija uspešno sarađuje s domaćim i stranim partnerima u realizaciji značajnih investicionih projekata.

Profesionalni odnos prema radu i svetski nivo organizacije dostignut je u prvim godinama i sačuvan do danas. Vođena sigurnom rukom kompanija je ostvarila brz rast i snagu. Danas uživa veliki ugled zahvaljujući stručnom prilazu svakom poslu, korišćenjem najsavremenijih građevinskih mašina i alata, temeljnom i kvalitetnom radu i poštovanjem dogovorenih rokova i svih standarda, estetskih i funkcionalnih zahteva, što su dokazi naše opredeljenosti da u svom poslu budemo najbolji.

Kapital

Naš primarni kapital su ljudi. Da bi bila uspešna, kompanija „Kataduzo” mora biti primamljivo mesto za rad. Pružamo priliku i podstrek našim ljudima da dostignu svoj puni potencijal. Naš tim se sastoji isključivo od visokoobrazovanih kadrova spremnih na konstantno usavršanje i učenje. Radimo sa klijentima kao tim. Uzajamno poštovanje i poverenje temelj su našeg uspeha. Naš profesionalni tim nastoji da razume potrebe i očekivanja naših klijenata i da im izađe u susret. Nekonvencionalno razmišljanje, brzo prilagođavanje, prihvatanje sugestija i otvorenost u svim pogledima su komparativne prednosti našeg tima.

Ciljevi

Važimo za poželjnog i pouzdanog poslovnog partnera. Radeći profesionalno, brzo i kvalitetno, stekli smo zavidnu reputaciju na koju smo ponosni već više od dve decenije. Nameravamo da nastavimo da se razvijamo velikom brzinom i da u srednjoročnom roku ostvarimo značajan napredak na svim poljima.

“Važimo za poželjnog i pouzdanog poslovnog partnera.”

Filozofija

Naša filozofija poslovanja bazirana je na kvalitetu gradnje objekata i besprekornom upravljanju nekretninama i projektima i iza nje u potpunosti stojimo. Svoju poziciju na tržištu stekli smo držeći se rokova i visokim kvalitetom građevinskih radova i drugih usluga. „Kataduzo” uspešno rešava sve zahteve, razvijajući prateće potencijale potrebne za kvalitetno i konkurentsko nastupanje na tržištu u svim oblastima. Koristeći nekonvencionalno razmišljanje trudimo se da izađemo u sustret svakom zahtevu klijenta. Naše trajno opredeljenje je zadovoljstvo klijenta i kvalitet u svim njegovim segmentima uz poštovanje svih propisa koji važe kod nas i u svetu u oblasti građevinarstva i drugih delatnosti kojima se naša kompanija bavi.