Aspekti projekta

Koncept

Adaptacija i rekonstrukcija stambenog u poslovni prostor. Fuzija tradicionalnog i modernog.

Dizajn

Zgrada u Ustaničkoj, izgrađena 1934. godine, predstavlja svojevrsno arhitektonsko i istorijsko-kulturološko nasleđe, te je samim tim bilo kakva intervencija na predmetnoj lokaciji nosila veliku dozu odgovornosti, kako u smislu arhitektonske vrednosti budućeg objekta, tako i u ekonomskoj opravdanosti samog projekta. Naša analiza se bazirala upravo na pomirenju ova dva vrlo bitna aspekta.
Ideja intervencije bila je da se prostoru dodeli nova namena koja će se prilagoditi savremenom načinu života i potrebama korisnika. Imperativ je bio da se u što većoj meri sačuva unutrašnja morfologija objekta kako bi se sačuvao i njegov identitet i ono što on nosi.

Rad

Novoprojektovanim rešenjem dobijeno je kvalitetno radno okruženje. Umesto parketa koji je jako nepraktičan u poslovnim prostorijama visoke frekventnosti postavljene su granitne pločice sa teksturom mermera. Ova intervencija je u velikoj meri podigla kvalitet prostora i donela mu dozu prefinjenosti i luksuza koji je očekivan i koji je postao zaštitni znak kompanije Kataduzo. Posebni detalji posvećeni su dekoraciji zidova, odabiru svetlosivih tonova koji u kombinaciji s malo tamnijom bojom stolarije prave paspartu za sliku enterijera.
Uz enterijerske intervencije koje su vidljive takođe treba napomenuti i intervencije na osavremenjavanju instalacija.

Zaključak

Primarni pristup i koncepcija ovog rada – idejnog rešenja, sadržani su u osnovnoj ideji da se rekonstrukcijom, adaptacijom i inkorporiranjem novih tehnologija dobije jedan sintezan, autohton, fleksibilan i savremen prostor za poslovanje.