Intro

U vlasništvu naše firme nalazi se jedna od palata Dunđerskih, elitna zgrada u pešačkoj zoni Novog sada koja datira od 1853. godine i prostire se na 2112 m2. Ovo zdanje, izgrađeno u eklektičkom stilu na adresi Kralja Aleksandra 3, u potpunosti smo restaurirali i adaptirali, dajući mu novi sjaj.
Pomenute 1853. godine grof Adolf Sečenj naručio je projekat za gradnju spratne palate kod arhitekte Jozefa Vilda. 35 godina kasnije sačinjen je plan za preadaptaciju objekta za novog vlasnika i veleposednika Lazara Dunđerskog. Objekat se od 2008. godine nalazi u našem vlasništvu, i tada smo pristupili rekonstruisanju, preprojektovanju i prilagođavanju postavljanjem novih komunikacionih zona i modernizacijom instalacionih mreža. Nakon potpisivanja ugovora sa svetski poznatim modnim brendom H&M-om pristupili smo preprojektovanju i adaptiranju prostora za njihove potrebe.

Aspekti projekta

KONCEPT

REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA, REVITALIZACIJA istorijskog objekta eklitičkog stila.

DIZAJN

U dizajnu ovog projekta poseban izazov predstavljala je činjenica da se projektuje u okviru objekta koji ima istorijsku, kulturološku - umetničku vrednost. Jedan eklitički građen stambeni objekat trebalo je preprojektovati u poslovnu zgradu i primeniti sve uslove koje propisuje standard poslovanja brenda kakav je H&M. Osnovni cilj bio je ne narušiti kulturno i istorijsko nasleđe ovog objekta, tako da je svaka intervencija i nadogradnja bila praćena idejom da se nikako ne pokušava interpretacija istorijskog stila već da se na svakom novododanom detalju može uočiti jasna razlika u odnosu na postojeće – zatečeno. Tako da je primena materijala kao što su čelik i staklo jasno pokazala razliku između masivnog sistema gradnje starog objekta i laku i prozračnu konstrukciju koja je dodata.

RAD

Opis izvedenih radova: U arhitektonsko-građevinske intervencije možemo uračunati natkrivanje atrijuma staklenim krovom, a na etaži sprata i potkrovlja odrađena je nezavisna konstrukcija sa staklenim pločama – ovom intervencijom objedinili smo prostor a ujedno sačuvali osećaj – sećanje na atrijum koji je postojao. Osavremenjene su sve instalacije prema standardima H&M-a, dodat je sistem ventilacije, a enterijerske intervencije i rekonstrukcija fasade izvedene su u skladu s uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Zaključak

Izazov koji je bio pred nama kao investitorom, projektantom i nadzorom, da u kratkom vremenskom roku realizijemo ovaj projekat, uspešno je savladan. Primenjeni su standardi savremene gradnje i poslovanja kakav ima brend H&M na objekat sa velikim istorijskim nasleđem i dobijen je jedan savršeni spoj koji funkcioniše u pešačkoj zoni grada Novog Sada. Ovo je sada objekat na koji su ponosni Novosađani, H&M, i naravno Kataduzo koji je omogućio da se ovakav projekat ostvari.