Aspekti projekta

KONCEPT

Butik hotel, vizija za savršen odmor.

DIZAJN

Na mestu postojeće vile za odmor izgrađene tridesetih godina prošlog veka napravljen je projekat za potpuno nov objekat. Oblikovno i likovno hteli smo da evociramo uspomenu na objekat koji se tu nalazio gotovo 90 godina i ostavio trag u sećanjima posetioca, zato smo u projektovanju eksterijera primenili elemente objekta koji je tu zatečen. U projektovanju primenjeni su principi energetske efikasnosti sa ciljem smanjenja troškova eksploatacije. Pri projektovanju apartmana vođeno je računa da se korisniku pruži nesvakidašnji doživljaj moguć samo u butik hotelima. A dodatnim sadržajima, bazenom i relax zonom nivo usluge podignut je na jedan viši nivo.

RAD

Studija izvodljivosti rađena za hotel–odmaralište koje se nalazi u vlasništvu firme Kataduzo proizvela je zaključak da sadašnji kapaciteti objekta ne zadovoljavaju parametre rentabilnosti istog. Vodeći se podacima dobijenih uz pomoć studije, u projektnom zadatku su definisane drugačije, nove forme upošljavanja objekta i njegovog stavljanja u funkciju. Postojeći objekat bio je preuređen kao odmaralište, međutim, budući da je taj koncept već prevaziđen, najnoviji zahtev predviđa izgradnju ekskluzivnog prostora kojeg će činiti apartmani s najvećim standardima u pogledu pruženih usluga i dizajna enterijera i eksterijera. Kako bi zahtevi i standardi koji su postavljeni kao cilj bili ispunjeni, moralo se pristupiti ozbiljnoj intervenciji na postojećem objektu.
Zahtevi u projektovanju novog objekta uključivali su upotpunjavanje sadržaja hotela s Relax zonom, dodavanje podzemne garaže za smeštaj automobila posetilaca apartmana i smeštaj tehničkih prostorija, kao i proširenje kapaciteta, tj. broja apartmana.

Smeštajne jedinice:
1. 20 apartmana kvadrature od 55-120 m²;
2. Ulazna partija sa recepcijom;
3. “Relax” sadržaji 171 m²;
    a. Parno kupatilo;
    b. Ledena pećina;
    c. Finska sauna;
    d. Bio sauna;
    e. Infra sauna;
    f. Masažni tuš,
    g. Ledeni Bazen;
4. Bazen 228 m²;
5. Garaža sa tehničkim prostorijama;
6. Kuhinja sa restoranskom salom.

Zaključak

Projekat u realizaciji...