Aspekti projekta

KONCEPT

Ugaona zgrada u urbanom gradskom jezgru, koja u odnosu na ugrađene kuće zahvaljujuči rubnom položaju u bloku i obuhvatnijim fasadnim površinama predstavlja urbanistički akcenat – reper u prostoru.

DIZAJN

Pri dizajniranju vođeno je računa da se ispoštuju sva urbanistička pravila projektovanja ugaone kuće, uvučena ugaona fasada, reprezentativni izgled, naglašeni ugao. Takođe je ispoštovano pravilo da se u prizemlju objekta pozicioniraju poslovni sadržaji kakve jedan ugaoni objekat i zaslužuje. Stambene jedinice pozicionirane su od prvog sprata pa na gore. Vešto je iskorišćena denivelacija terena koja je omogućila da se stambene jedinice ređaju oko stepenišnog prostora u polunivoima.

RAD

Opis izvedenih radova: U ovom projektu Kataduzo je učestvovao kao investitor. Ovde je isprojektovan i izveden jedan klasičan ugaoni objekat, s lokalima u prizemlju i stambenim jedinicama na ostalim etažama.
Izvršena je denivelacija terena koja je omogućila pravljenje objekta s dva nivoa prizemlja.
Na prvom nivou nivoa prizemlja iz Igmanske ulice nalaze se tri manja lokala površine od 13 m2 do 36 m2.
Na drugom nivou prizemlja iz Banjske ulice nalaze se dva veća lokala s galerijama površine 142 m2 i 184 m2.
Na ostalim etažama nalaze se stanovi, tj. stambene jedinice površine od 30 m2 do 99 m2.
Na ovom projektu primenjeni su najnoviji principi gradnje koji korisnicima omogućavaju maksimalni komfor u korišćenju prostora. Vođeno je računa o energetskoj efikasnosti, te je primenjen grafitni stiropor čije prisustvo obezbeđuje 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na beli stiropor. Inovativna rešenja na ovom objektu uključuju park liftove kojima je obezbeđen parking za sve stanove i poslovne prostore unutar garaže objekta.

Zaključak

Ovaj projekat predstavljao je jedinstveni izazov za Kataduzo, gde smo se našli u ulozi investitora. Pokazalo se da možemo uspešno da ispratimo projekat od ideje do realizacije. Primenjeni su savremeni principi gradnje, najkvalitetniji materijali što je omogućilo da kao finalni proizvod našeg učešća na ovom projektu imamo zadovoljnog krajnjeg korisnika.