Aspekti projekta

KONCEPT

Enterijer, landmark, stop, comeback

DIZAJN

Dizajn enterijera restorana u prolaznom planinskom mestu u Crnoj Gori pred nas je postavilo poseban zadatak, napraviti dovoljno atraktivan koncept koji će biti prepoznatljiv, kako meštanima tako i turistima koji prolaze kroz ovaj kraj. Sa druge strane, stava smo da se prema javnim objektima na ovakvim specifičnim lokacijama treba odnositi u skladu sa okolinom i implementirati materijale koji su zastupljeni u prirodnom okruženju. Mi smo naše rešenje koncipirali na upotrebi drveta u velikoj meri, kako bi ostavili utisak prirodnosti prostora koje korespondira sa okolinom, a ujedno i utisak prijatnog prostora pogodnog za ovakve namene. Pošto je prostor deo tržnog centra, jednom svojom stranom naslanja se na hodnik istog, koji je poprilično frekventan i ideja je bila da se pregradimo prema tom prostoru. Ovo je postignuto vertikalnim tranzenama u kombinaciji drveta i tamno sivog tona naizmenično, gde je drvo podloga, a tamno sivi ton tranzena predstavlje stilizovano šumu borova koji su a ovom prostoru prirodno okruženje. Ostali zidovi su obloženi starom opekom ili ostavljeni u sirovom betonu do određene visine odakle je ostatak zida i ceo plafon obojen u tamno sivi ton mat završne obrade. Na plafonu su sve elektro instalacije i instalacije ventilacije ostavljene vidno ali prefarbane u istu boju plafona. Sa plafona na određenim delovima vise posebno dizajnirane aplikacije od furniranog MDF-a na metalnim šipkama koje površinu plafona čine dinamičnom, a ujedno između ovih elemenata spuštaju se sijalice na kablovima obučenim u tkaninu.
Pult je postavljen naspram ulaza u restoran, i obrađen je u sirovom betonu i drvetu, a pod oko pulta, koji je od heksagonalnih keramičkih pločica sa stilizovanim printom, prelazi na pult u pojedinim delovima. Ostali deo poda je u keramici sa drvo dekorom.
Kako je prostor restorana integralan, šema sedenja je napravljena tako što su grupisane vrste sedenja oko logičnih koridora kretnji. Jedini izvor prirodne svetlosti je sa prednje kraće strane prostora, celom visinom, pa je omogućena dovoljna osvetljenost preko dana.

RAD

Na projektu enterijera restorana učestvovali smo u svim elementima od koncepta do izvođenja, pa i do brendiranja elemenata logotipa i grafike. Svi elementi enterijera su detaljno razrađeni do izvođačkih detalja.

Zaključak

Najbolji pokazatelj uspešnosti nekog projekta javne namene je pre svega posećenost tog prostora, jer taj prostor čine ljudi. Naš tim je uspeo da implementira ideje o stvaranju svojevrsnog LANDMARK-a koji insistira na odnosu prema korisniku svojom materijalizacijom i vizuelnom pojavom.