Aspekti projekta

KONCEPT

Cilj projekta enterijera restorana je da se postigne jak i definisan vizuelni i prostorno-oblikovni identitet, bez veštačke i usiljene unifikacije. Na taj način rešenje je autohtono, naravno, uvažavajući postojeću arhitekturu i karakter postojećeg objekta, bez narušavanja celovitosti i sa komplementarnim uklapanjem u definisanu arhitektonsku kompoziciju postojeće celine.

DIZAJN

Smatramo da je glavni zadatak projekta davanje identiteta restorana ovom prostoru koji se nalazi u specifičnoj, za ovakve namene nekarakterističnoj situaciji. Uz ovakav pristup, intervencije moraju biti jasne i konkretne, podražavajući primarnu funkciju restoranskog prostora, stavljajući u drugi plan prvobitnu namenu. Naravno, ostavili smo prostora, fleksibilnošću predviđenih elemenata, da u slučajevima nekorišćenja restorana može da se postigne prohodnost lakom demontažom enterijerskih sklopova. Rešenju se prišlo sa ciljem poboljšanja i kvalitativnog unapređenja funkcije i savremene materijalizacije. Sa prethodno usvojenom šemom sedenja, morfologija enterijera je bila definisana. Koncept rešenja za glavnu ideju ima transformaciju postojećeg fasadnog zida objekta iz postojeće nepravilne podele u integralnu strukturu koja treba da predstavlja dominantni motiv restoranskog unutrašnjeg prostora.
Zid je predviđen kao kompozicija od ogledala međusobno promenljivih nagiba, i perforiranih limova (perforacija s tekstualnim motivima usko vezani za temu restorana) koji obezbeđuju prosvetljenost i cirkulaciju vazduha do otvora na fasadi. Ovakvo rešenje za cilj ima uvođenje efekta ogledala u svrhu proširenja vizuelno i činjenično uskog prostora, a različiti nagibi pružaju zanimljiv efekat prelamanja svetlosti, bilo da se radi o prirodnom svetlu koje dolazi preko transparentnog krova ili o veštačkom iz izvora svetlosti u restoranu, ali i samog pogleda, ostavljajuću utisak korisniku o nesagledivosti prostora, što njegovu atraktivnost čini većom.
Kao druga, ali ne manje bitna činjenica nametnula se fizionomija samog prostora, kao uskog i dugačkog “tunela”, monotonog i neatraktivnog. U nedostatku prostora sa bočnih strana gde bismo intervencijom na zidovima izbegli efekat monotonosti prostora, ovu intervenciju smo izvršili na plafonu. Prednost ove intervencije ogleda se i u činjenici da je krov potpuno transparentan, a svakako bi morali da izbegnemo efekat staklene bašte koji bi se stvorio ukoliko na ovakvom krovu ne postoje elementi koji u bar maloj meri sprečavaju upadanje sunčevih zraka u prostor. Rešenje je dato, takođe u dve varijante ali sa principijelno istim konceptom. Sastoji se iz niza paralelnih obostranih obloga postojeće potkonstrukcije od kutijastih profila, koji se spuštaju u prostor. Ove maske postojeće potkonstrukcije daju oblik plafona čineći ga dinamičnim i oblikovno karakterističnim čime se dobija efekat atraktivnosti prostora. Ovaj efekat se sagledava samo kada pogledom pratimo dužu stranu objekta dok je, uvek, pogled iznad nas u transparentni plafon. Ovime nismo narušavali, u velikoj meri, osvetljenost prostora ali smo dobili masku za postojeće profile, sprečili smo prekomerni upad sunčevih zraka i smanjili efekat staklene bašte, ali i dobili elemente enterijera pogodne za provlačenje el. kablova radi osvetljenja u restoranu. Rešenja se razlikuju u oblikovnom pristupu, gde se u prvoj varijanti radi o maskama oštrih ivica i sa vidnim uglovima kod promene pravca, dok je u drugoj varijanti oblik maski krivolinijski. Zid prema susednom objektu zamišljen je kao svedena površina. Kompoziciju na ovom zidu čine vitrine koje sa staklenim policama i delovima bočnih stranica od leksana. Leđa elementa su puna sa unutrašnje strane obložena ogledalom. Unutar vitrine se nalazi kanal sa LED trakom. Preko dana osvetljavanje vitrine je prirodnom svetlošću preko bočnih zidova koje vire u prostor prema susednom objektu a noću veštačkom preko LED trake. Vitrine se koriste za izlaganje tematskih eksponata. Između vitrine poređane su kompozicije od malih saksija sa zelenilom.

Zaključak

Primenenom autohtonih rešenja u dogovoru sa investitorom postignut je željeni efekat autentičnosti prostora.