Aspekti projekta

KONCEPT

Slika, knjiga, muzika, osnovni zahtevi.

DIZAJN

Ovaj projekat predstavljen je investitoru kao jedno anketno rešenje, (investitor nije bio zadovoljan rešenjem arhitekte koji je otpočeo adaptaciju stana) na osnovu kojeg smo dobili priliku da radimo enterijer celokupnog stana.
Investitor je imao jasne i specifične zahteve koji su morali biti implementirani u enterijer.
Umetničke slike, retke knjige i muzički kutak. Takođe jedan od bitnijih detalja predstavljala je dvostrana slika koja je morala biti izložena u dnevnom boravku. Takođe, želja je bila da se prostor oslobodi suvišnih detalja.
Arhitektonska struktura dnevne sobe je zasnovana na pročišćenom integralnom prostoru, centralizovanom u odnosu na sam stan, orijentisanom prema „staklenom zidu“ ka velikoj terasi, preko koje i jedini izvor prirodnog osvetljenja. Analizom geometrije dnevne sobe došli smo do zaključka da je uvlačenjem zida planirano da se na tom mestu pojavi centralni motiv prostora (npr. TV kompozicija ) prema kome bi glavno sedenje u dnevnoj sobi bilo orijentisano.
Izlaz na terasu čine dupla vrata velike širine čije je ulaženje u prostor vrlo diskutabilno, bez obzira na veličinu same dnevne sobe. Parket koji se nalazi u stanu predstavlja veoma osetljiv segment koji može da utiče na konačni utisak o samom enterijeru. Radi se o velikoj površini na kojoj je nespretno interpretirana ideja implementiranja drveta u enterijer (boja i količina sjajnosti parketa se praktično ne razlikuje od nekog primera industrijskog poda, koji se inače sve češće koristi u stambenim enterijerima ali u potpuno drugom kontekstu). Zatekli smo još postojeće osvetljenje, mislimo na osvetljenje za slike i plafonsku lampu za trpezarijski sto. Iz ovog segmenta smo shvatili ideju arhitekte o pojedinim prostornim podelama.
Analiza postojećeg stanja odnosi se na par segmenata koje smo uzeli kao bitne u novoprojektovanom rešenju enterijera, naravno, samo kao prostorno vizuelne inpute.

RAD

Kao prvu tačku razrade rešenja naveli bismo parket, komentarisan u analizi postojećeg stanja. Mi smo predvideli tamniji parket prirodnije boje i manjeg sjaja koji je izdigao kvalitet prostora (soba je velika tako i površina pod parketom koja povlači za sobom ceo prostor).
Sledeća tačka odnosi se na ogromne otvore prema terasi. Naš predlog bio je da se ugrade, na mestu već postojećih, klizna vrata i time smanji prostor koja ona zauzimaju prilikom otvaranja. Ovaj predlog bio je od velikog značaja bez obzira na to o kakvom se konceptualnom predlogu prostora radi.
U analizi postojećeg stanja smo naveli ideju projektanta da uvlačenjem zida definiše centralni motiv prostora. Mi smo, smatrajući da treba ostaviti što više slobodnog zidnog prostora za umetničke slike, uveli novi centralni motiv u vidu visećeg zida koji zauzima centralni deo dnevne sobe, spušten do određene visine da vizuelno ne prekida integralnost prostora koju prepoznajemo kao izuzetan kvalitet stana. Na njemu se nalaze TV sa ozvučenjem sa strane glavnog sedenja (pogledati osnovu stana) i umetničke slike sa strane trpezarije, gde postoji i polica u sklopu zida. Kao poseban zahtev imali smo umetničku sliku koja je obostrana pa smo ovaj viseći zid iskoristili kao prostor za navedenu sliku. Ona se nalazi između staklenih vertikala koje jednim delom čine taj viseći zid.
Oko pomenutog visećeg zida formiraju se sa jedne strane glavno sedenje a sa druge trpezarija. Glavno sedenje je zamišljeno kao komotno, udobno, ugaono sedenje sa dve dodatne fotelje (Breuer – ove fotelje su od savijenog aluminijuma i kože i ne predstavljaju vidnu prepreku sa ulaza u dnevnu sobu prema sedenju) orijentisane prema sada centralnom motivu prostora.
Pozicija trpezarije odgovara poziciji lampe predviđene za trpezarijski sto. Trpezarijski sto smo zamislili kao transparentan komad nameštaja (upotreba čelika i stakla), kao uostalom i ostale klub stolove želeći time da, u ovoj varijanti rešenja, ostvarimo vizuelnu integralnost prostora.
Ostatak slobodnog prostora, koji se nalaze neposredno levo i desno od ulaza u dnevnu sobu, odvojena glavnom komunikacijom, tretirali smo kao posebne tematske celine. Ako gledamo od ulaza sa leve strane, predvideli smo biblioteku. Ova biblioteka u zidu, nazovimo je vertikala, prekida niz umetničkih slika jer nikako ne želimo da postignemo utisak izložbene galerije već utisak jednog prijatnog životnog prostora, koji nam je primaran. Ispred biblioteke u zidu nalazi se otvorena komoda, takođe za knjige, koja je niska i čini postament izloženim slikama isticajući tako njihov značaj u prostoru (ovakav motiv ponovili smo nekoliko puta u rešenju enterijera). Pored te kompozicije predvideli smo sedenje koje čine dve komotne fotelje i klub sto, ali i dve fotelje iz glavnog sedenja koje se po potrebi mogu okretati.
Celina sa desne strane od ulaza u dnevnu sobu predstavlja „muzički kutak“ koji čine niska komoda za CD-ove, uređaji za muziku i fotelja (Eames-ova) ili neka ležaljka, za opuštanje uz muziku ili čitanje.

Zaključak

Za razliku od većine klasičnih enterijera ovde je poseban izazov bio uklopiti izuzetne umetničke slike u enterijer. Odabrani nameštaj korespondira sa slikama i svojim oblikom i likovnošću predstavlja deo kompozicije.